Prezenty pozyskano dzięki udziałowi biblioteki w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”. 

10 grudnia wieluńska biblioteka miejska otrzymała cyfrowy, świąteczny prezent. Od teraz, w swoim asortymencie, placówka posiada pięć laptopów i jeden tablet. A to wszystko dzięki włączeniu się w projekt „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim”. 

Celem projektu było rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. W tym celu przeprowadzone były atrakcyjne i perspektywiczne zajęcia przy wsparciu trenerów online. Zajęcia w bibliotece okazały się ciekawą, pozalekcyjną formą spędzenia wolnego czasu.

Wpływ programu na młodzież

Według miejskiej biblioteki, dzięki zajęciom, które wchodziły w skład projektu, młodzież poszerzyła swoją wiedzę i kompetencje cyfrowe oraz odniosła korzyści wynikające z nowoczesnych technologii w różnych sferach życia. Podczas warsztatów były szeroko omawiane kluczowe zagadnienia związane ze zdobywaniem, poszerzaniem, a także skutecznym komunikowaniem dzięki zastosowaniu zasobów online. Wszyscy uczestnicy poznali podstawowe platformy edukacyjne, narzędzia interaktywne, metody do nieformalnego uczenia się oraz zagadnienia z ekologii i bezpieczeństwa związanego ze sprzętem elektronicznym. 

Realizację projektu podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich polegał na szkoleniu dla pracownika biblioteki, które było prowadzone przez wykwalifikowanego trenera. Szkolenie trwało łącznie 28 godzin i odbyło się między pierwszym a trzecim marca 2021 roku. Z kolei drugi etap polegał na docelowym prowadzeniu zajęć z dziećmi oraz młodzieżą, które przebiegały pod okiem pracownika biblioteki przy wsparciu trenera. Warsztaty trwały 31 godzin lekcyjnych w dniach 9-13 sierpnia.2021 roku.

Koordynatorem projektu w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej była Maria Majchrowska, pracownik biblioteki. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.