Minęła sesja absolutorium Rady Miejskiej w Wieluniu, na której nowo wybrani radni rzucili negatywne światło na pracę burmistrza Pawła Okrasy. Niezależnie od zmian w składzie rady, ocena burmistrza pozostała tak samo krytyczna, jak to miało miejsce podczas kadencji poprzednich radnych. Okrasa nie uzyskał ani wotum zaufania, ani absolutorium.

Nie było tajemnicą, że stosunki między Pawłem Okrasą a poprzednim składem rady były napięte. Po niedawnych wyborach, które przyniosły wymianę aż 16 z 21 radnych, sytuacja nie uległa poprawie. Podczas sesji, która miała miejsce w czwartek, 20 czerwca, żadna z dwóch uchwał – zarówno ta dotycząca wotum zaufania, jak i ta dotycząca udzielenia absolutorium – nie zdobyła większości głosów. Tym samym radni wyrazili negatywną opinię na temat wykonania przez burmistrza budżetu za ubiegły rok.