Od 21 do 27 lutego 2022 roku trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W akcję włączyli się również wieluńscy policjanci. Głównym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Akcja ma zwrócić uwagę na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia poprzez niesienie skutecznej pomocy. W ramach akcji będzie można skorzystać z pomocy jakie są bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu również włączyła się w działania. W wyznaczonych dniach pod określonymi numerami telefonów dyżurować będą policjanci, którym można zadawać pytania i oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi. 

Podajemy widać numery telefonów, pod które można dzwonić:

  • 21 lutego 2022 roku, w godzinach 9:30 – 15:30 – Wydział Dochodzeniowo – Śledczy,  tel. 47 845 52 60
  • 22-23 lutego 2022 roku, w godzinach 9:00 – 13:00 – Wydział Dochodzeniowo – Śledczy, tel. 47 845 52 72
  • 24-26 lutego 2022 roku, w godzinach 9:00 – 13:00 – Wydział Dochodzeniowo – Śledczy, tel. 47 845 52 89
  • 27 lutego 2022 roku, w godzinach 9:00 – 13:00 – Wydział Dochodzeniowo – Śledczy, tel. 47 845 52 20