Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta przypomina, że obywatele Ukrainy mogą tak samo jak Polacy korzystać z usług medycznych i zdrowotnych. 

Ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mówi, że obywatele tego kraju, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 roku, mają prawo do korzystania ze świadczeń medycznych i refundacji leków na takich samych zasadach, jak ubezpieczeni w Polsce.

Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta pragną zaznaczyć, że narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością. W dodatku każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących, a w sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

Niedopuszczalne są zarówno przypadki, kiedy pomimo braku wskazań medycznych lub bez zachowania kolejności na liście oczekujących, obywatele Ukrainy są przyjmowani przed polskimi pacjentami, jak również sytuacje dyskryminowania w równym dostępie do świadczeń. 

Pamiętajmy, że warto pomagać sobie nawzajem, ale zawsze z głową, wyrozumiałością i uczciwością.