Policjanci z wydziału ruchu drogowego wieluńskiej komendy prowadzili na terenie powiatu działania kontrolno-prewencyjne pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”.

Głównym celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Funkcjonariusze podczas służby zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych. Jednak nie tylko kierowcy byli pod czujnym okiem policjantów. Piesi i rowerzyści również muszą mieć się na baczności i nie robić wykroczeń. 

Policjanci wskazują, że wykroczenia popełniane przez pieszych to między innymi przechodzenie w miejscach niedozwolonych, na czerwonym świetle, a także wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Z kolei do wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec pieszych można zaliczyć nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych oraz na nie wchodzącym, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu oraz nieprawidłowe zatrzymywanie się lub parkowanie w szczególności w miejscach ograniczających widoczność przejść dla pieszych.

W ostatni piątek funkcjonariusze wręczali pieszym elementy odblaskowe z podkreśleniem, że każdy pieszy poruszający się po zmierzchu na drodze poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania elementów odblaskowych.

Dbajmy nawzajem o swoje bezpieczeństwo

Prowadzona akcja miała być apelem do uczestników ruchu drogowego, aby nawzajem dbać o swoje bezpieczeństwo. Piesi, podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, powinni pamiętać o obserwacji pojazdów i zachowaniu szczególnej ostrożności. Natomiast kierowcy muszą trzymać się na baczności szczególnie w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Poruszający się pojazdami są zobowiązani do obserwowania nie tylko przejścia, ale także jego okolicy.