W dzień rozpoczęcia roku szkolnego, placówki oświatowe otrzymały liczne maile informujące, że w szkołach wieluńskich podłożone są bomby. Na szczęście były to tylko fałszywe alarmy. 

1 września 2021 roku, na skrzynki pocztowe pięciu wieluńskich szkół zaczęły napływać maila o rzekomych bombach na terenach placówek. W ośrodkach edukacyjnych natychmiast pojawili się funkcjonariusze policji wraz z pirotechnikami. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe, a w żadnej ze szkół nie trzeba było przeprowadzać ewakuacji.

Policja stara się znaleźć osobę, która była odpowiedzialna za wysyłanie fałszywych maili. Zgodnie z przepisami, osobie, która wszczyna alarm, mimo świadomości braku zagrożenia, może zostać poddana karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Jest to bardzo nieodpowiedzialne zachowanie, które sprawia, że osoba naprawdę potrzebująca pomocy może zostać bez wsparcia, ponieważ służby będą zajęte fałszywym alarmem.

Dziwną okolicznością wydaje się fakt, że na terenie całego kraju odnotowano aż 225 takich fałszywych alarmów. Wszystkie dotyczyły tego samego, czyli podłożenia bomb w szkołach. Mimo, że wieluńscy policjanci od samego początku wątpili w wiarygodność wiadomości, musieli sprawdzić wszystkie placówki. Miejmy nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tak niebezpiecznego incydentu, a funkcjonariusze zawsze będą czujni, tak jak w tym wypadku.