Od prawie dwóch miesięcy szpital w Wieluniu poszukiwał nowego dyrektora. W końcu wybrano ostatecznego kandydata. Został nim Marek Augustyn.

Komisja konkursowa przeprowadziła końcowe rozmowy i głosowanie w sprawie nowego dyrektora wieluńskiego szpitala. Postanowiono wybrać pana Marka Augustyna, który pracował wcześniej w Narodowym Funduszu Zdrowia. Posiada on wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad służbą zdrowia. Augustyn był m.in. naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń w śląskim oddziale NFZ, a także dyrektorem przychodni rejonowej w Koniecpolu. Jego kwalifikacje podkreślał fakt, że pracował też w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Wieluniu ogłoszono 16 lipca 2021 roku. Wcześniej obowiązki te pełniła pani Anna Freus, była główna księgowa szpitala. Stanowisko dyrektorskie objęła w październiku 2020 roku, jednak niedawno postanowiła zmienić pracę na skarbnika gminy Wieluń.

Zarząd powiatu wytyczył określone warunki i wymagania, które powinien spełniać nowy dyrektor szpitala. Należały do nich m.in. wykształcenie wyższe oraz kilkuletni staż na stanowisku kierowniczym. Podczas rekrutacji ważne było również doświadczenie i wiedza w kwestii przepisów regulujących działalność podmiotów leczniczych, zarządzania finansami publicznymi, a także pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania oraz prowadzeniu inwestycji. Wszystkie wymagania spełniał właśnie Marek Augustyn.

Umowa z nowym dyrektorem zostanie podpisana w ciągu kilku dni. Wszyscy mają nadzieję, że Marek Augustyn będzie wypełniał swoje obowiązki należycie i sumiennie. Wszyscy mają również nadzieję na jakieś ulepszenia i inwestycje w wieluńskim szpitalu. Oby nowemu dyrektorowi wszystko się powiodło.