Planowana jest relokacja Poradni K znajdującej się w szpitalu w Wieluniu. Przewidziano, że gabinety tej jednostki zostaną zlokalizowane w przestrzeniach, które wcześniej zajmował Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Po przeniesieniu SOR-u do centralnej części obiektu, pomieszczenia te będą teraz wykorzystywane przez większość poradni.

Dr n.med. Wojciech Ordon, dyrektor ds. medycznych SP ZOZ w Wieluniu, podkreśla, że pacjentki mogą oczekiwać licznych udogodnień. Przede wszystkim zapewnia nowoczesność, jasność i przestrzeń nowych pomieszczeń. Potwierdza, że nadal będą dostępne dwa gabinety oraz dodatkowo pokój dla położnej, gdzie będą miały miejsce zapisy KTG dla przyszłych mam. Co więcej, jeden z gabinetów lekarskich będzie wyposażony w łazienkę. Jest to znaczące udogodnienie dla pacjentek. Pomieszczenia te będą całkiem nowe, odnowione i odświeżone po poprzednim SOR-ze.