Nauczyciele-artyści zawitali ze swoimi pracami w mieście. Malarstwo docenianych dydaktyków można oglądać na Dworcu Kulturalnym Wieluń-Dąbrowa.

3 grudnia 2021 roku odbył się uroczysty wernisaż wystawy pod tytułem „BILANS”. Wszyscy autorzy prezentowanych prac są związani ze środowiskiem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, a ściślej rzecz biorąc z Wydziałem Malarstwa. Na wystawie można obejrzeć prace 26 artystów dydaktyków. Ma to bezpośrednie przełożenie na 26 różnorodnych postaw artystycznych, które zawierają w sobie bogactwo koncepcji, formy, treści i wielorakości środków wyrazu.

Kurator wystawy, Jarosław Grulkowski z ASP we Wrocławiu niestety nie mógł być obecny na wernisażu. W swoim krótkim przemówieniu, które odczytała dyrektor WDK, Elżbieta Kalińska zawarł ważne refleksje na temat sztuki. Idąc za głosem intuicji człowieka, który bardzo mocno zakorzeniony jest w codzienności, a jednocześnie patrzy na świat inaczej, czyli poprzez sztukę, udało mu się stworzyć dobrą wystawę pełną znakomitych dzieł. Cieszył się również, że dał radę namówić znajomych artystów do pokazania swoich prac. 

“Bilans” nie tylko ekonomiczny

Jak się okazało, termin “bilans” może być również swobodnie wykorzystany w sztuce, zarówno jako temat, jak i forma. Jak napisał Jarosław Grulkowski hasło “bilans” jest wyjątkowo pojemnym pojęciem, które umożliwia swobody proces powstawania dzieła, a następnie jego interpretacji. Zaprezentowany zestawu dwudziestu sześciu prac, prezentowanych w pięknie odrestaurowanym wnętrzu Dworca Kulturalnego Wieluń Dąbrowa, jest świadectwem świadomego podejścia do formy oraz umiejętnego przepracowania tematu. 

Podziękowania otrzymali artyści oraz Elżbieta Kalińska, a także pozostali pracownicy WD zaangażowani w przygotowanie wystawy.