30 listopada podpisano umowę o współpracy pomiędzy wieluńską firmą Wielton S.A. i Politechniką Poznańską. Obie placówki będą kształcić wykwalifikowanych pracowników oraz dba o rozwój produktów wspierających transport przyszłości.

Od teraz Wieluń i Poznań będą współpracować dla lepszej i bardziej świetlanej przyszłości. Szczegółowa współpraca pomiędzy instytucjami Wielton S.A. oraz Politechniką Poznańską ma obejmować stworzenie interdyscyplinarnego zespołu, kreującego standardy badań w zakresie chłodnictwa. Działalność będzie obejmować wymianę i transfer doświadczeń, wiedzy oraz wyników działalności naukowej, współpracę zespołową, wspólną realizację prac dyplomowych, a także wzajemne konsultacje i wspólne publikacje.

Porozumienie podpisali Piotr Kuś, wiceprezes Wieltonu, oraz prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej.

Przyszli inżynierowie z lepszym wykształceniem

Głównym celem kooperacji będzie kształcenie kadr na potrzeby aktualnych wyzwań technicznych. Studenci będą mogli zdobywać podwójną wiedzę na kierunku logistyka i transport. Pozwoli ono na jednoczesne zdobywanie wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego już w trakcie studiów. Kolejnymi ważnymi punktami współpracy będzie możliwość odbycia praktyk i staży przez studentów oraz doktorantów, a także rozwój potencjału kadry. Dodatkowo będą realizowane wspólne projekty badawczo-rozwojowych.

Jak informuje Piotr Kuś, firma Wielton ma świadomość, jak ważne są wysoko wykwalifikowane kadry z praktyczną wiedzą. Z tego też powodu firma pragnie wspierać rozwój przyszłych inżynierów już na początku ich kariery zawodowej. Ponieważ branża transportowa bardzo szybko się zmienia, zapewniona praktyka oraz myśl akademicka wydaje się idealnym rozwiązaniem dla tego typu zjawisk.

Warto dodać, że Wielton od kilku lat współpracuje z Politechniką Łódzką i Politechniką Śląską, a także z lokalnymi szkołami średnimi.