Arkadiusz Mularczyk, który pełni funkcję wiceministra spraw zagranicznych, zaplanował odwiedzić miasto Wieluń w nadchodzący piątek, 25 sierpnia. Głównym celem spotkania, do którego wszystkich serdecznie zaprasza, jest dyskusja o stratach poniesionych przez Polskę podczas okresu II wojny światowej oraz możliwości uzyskania reparacji od Niemiec. Wydarzenie będzie miało swoje miejsce w muzeum, a jego początek przewidziany jest na godzinę 18.

Raport dotyczący strat wojennych poniesionych przez Polskę, opublikowany w 2022 roku, jest istotnym dokumentem, mającym za zadanie ustanowić podstawy do starań o reparacje od Niemiec. Kluczową rolę w opracowaniu raportu odegrał Arkadiusz Mularczyk, ówczesny poseł na Sejm. Jedną z najbardziej poruszających części raportu jest historia Wielunia podczas II wojny światowej. Szacuje się, że sam atak na miasto przeprowadzony 1 września 1939 r. przyniósł śmierć 1,2 tys. mieszkańców. Ponadto, miasto straciło wiele cennych obiektów i innych dóbr kultury.

Arkadiusz Mularczyk, obecnie pełniący funkcję wiceministra spraw zagranicznych, przybędzie do Wielunia, aby omówić kwestię strat wojennych i możliwości uzyskania reparacji od Niemiec. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej o godzinie 18:00 i będzie otwarte dla wszystkich chętnych.

„Wieluń jest symbolem tej straszliwej wojny” – te słowa padły z ust Prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości związanej z 70-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. Dlatego to właśnie tutaj powinna odbywać się dyskusja na temat cierpień i strat wynikłych z tego okresu. Dlatego też Paweł Rychlik, poseł na Sejm, zachęca wszystkich do udziału w spotkaniu z Arkadiuszem Mularczykiem. Dyskusja będzie skupiała się na Raporcie o stratach wojennych i możliwościach uzyskania reparacji dla Polski i konkretnie dla Wielunia.