Rozpędzeni w codziennych działaniach, studenci kierunków gastronomicznych z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu nie zwalniają tempa, a ostatnio rywalizowali na okręgowym etapie XVIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, która odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Ten fascynujący konkurs, mający swoje korzenie 28 lat temu, jest dziełem prof. dr. hab. Jana Gawęckiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jego Katedry Żywienia Człowieka.

Ten unikalny konkurs został specjalnie zaprojektowany dla uczniów szkół technicznych – założenie było takie, że młodzież z tych szkół również powinna mieć swoją własną olimpiadę. Konkurs przebiega przez etap szkolny i okręgowy (w tym roku podzielony na dwie części) aż do etapu centralnego, który od wielu lat gospodaruje Zespół Szkół im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Wielu studentów z Wielunia miało już okazję wystąpić na centralnym etapie.

W tym roku format okręgowego etapu został zmieniony – w ubiegłym roku składał się on z testu wiedzy, podczas gdy w tym roku uczniowie musieli wykonać zadanie praktyczne, zgodne z wymaganiami ich egzaminu kwalifikacyjnego HGT12, dotyczącego organizacji usług gastronomicznych. Następnie odbył się test online, który studenci wykonali pod czujnym okiem nauczycieli. 30 grudnia poznamy wyniki i okaże się, czy nasi uczniowie będą rywalizować na etapie centralnym.

Jestem niezmiernie dumny, że nasi studenci podjęli wyzwanie i wzięli udział w etapie okręgowym – wymaga to odwagi, intensywnego przygotowania i solidnej wiedzy. Rywalizujemy na tych olimpiadach z uczniami liceów ogólnokształcących, gdzie biologia jest przedmiotem silnie reprezentowanym. W tej Olimpiadzie wiele pytań dotyczy fizjologii człowieka, dlatego nasza biologia również okazuje się przydatna – zwłaszcza że oferujemy rozszerzony program biologiczny dla klasy techników żywienia i usług gastronomicznych. Czekamy teraz na wyniki – proszę trzymać za nas kciuki.