Dziś, na terenie powiatu wieluńskiego, funkcjonariusze policji przystępują do działań kontrolno-prewencyjnych pod kryptonimem „Prędkość”. Celem tych operacji jest identyfikacja i ukaranie tych, którzy nie przestrzegają prawa ruchu drogowego.

Podczas prowadzenia tej specjalnej służby, mundurowi będą szczególnie wyczuleni na kierowców prezentujących ryzykowną i niebezpieczną jazdę, stanowiącą zagrożenie dla innych odbiorców drogi. Swoje działania, oprócz aspektu kontroli, mają również charakter prewencyjny. Funkcjonariusze będą zdecydowanie egzekwować od użytkowników dróg przestrzeganie ograniczeń prędkości, oraz innych zasad ruchu drogowego.

W ramach akcji „Prędkość”, będziemy wykonywać naszą służbę z podwyższoną czujnością na obszarach, gdzie w przeszłości najczęściej dochodziło do kolizji drogowych. Chcielibyśmy również skupić swoją uwagę na miejscach sygnalizowanych przez mieszkańców za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W ramach naszych działań, przeprowadzane będą pomiary prędkości pojazdów na drogach, zarówno przy użyciu metod statycznych, jak i dynamicznych. W trakcie trwania akcji, policjanci będą prowadzić kampanię informacyjną „Zwolnij – niebezpieczny punkt”, mającą na celu edukację kierowców na temat zagrożeń płynących z nadmiernej prędkości, która jest częstą przyczyną tragicznych wypadków drogowych.

Zachęcamy wszystkich kierujących do przestrzegania limitów prędkości oraz do zachowania szczególnej ostrożności w miejscach wymagających tego ze względu na przepisy lub zdrowy rozsądek. Zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych i skrzyżowań należy zachować podwyższoną czujność.