W gminie Strzelce Wielkie nastąpiły niedawno ważne zmiany personalne. Po tym jak Damian Ciemcioch objął stanowisko wójta, doszło do kolejnych przetasowań w urzędzie. Dotychczasowa skarbniczka, Ewa Gałecka, podjęła decyzję o złożeniu rezygnacji i przeniosła się do Pajęczna, gdzie będzie pełnić analogiczną funkcję. Jej miejsce w Strzelcach Wielkich zajęła Aleksandra Olejnik.

Aleksandra została wybrana na stanowisko skarbnika jednogłośnie przez radnych Rady Gminy Strzelce Wielkie podczas drugiej nadzwyczajnej sesji. Olejnik jest doświadczonym pracownikiem administracji publicznej – przez ostatnie 13 lat była związana z gminą. Lokalne władze podkreślają, że posiada ona nie tylko wymagane kwalifikacje i bogate doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, ale również ma nieposzlakowaną opinię jako specjalistka.

Z informacji na stronie urzędu wynika, że jej dotychczasowy dorobek zawodowy stanowi mocne podstawy dla kompetencji, które będą atutem dla dalszego rozwoju lokalnej społeczności. Urząd wyraża pełne przekonanie, że pod fachowym nadzorem Aleksandry finanse gminy Strzelce Wielkie będą zarządzane z największą starannością i skutecznością, co będzie sprzyjało dobrobytowi wszystkich mieszkańców.