Od czerwca 2022 r. następują zmiany odnośnie podmiotów wypłacających 500+, a także terminy wypłat. Obsługą i wypłatą świadczenia będzie zajmować się już tylko ZUS. Pierwsze przelewy na nowy okres świadczeniowy już trafiły na konta rodziców. W mijającym tygodniu ZUS przelał łącznie blisko 600 mln zł.

Przejęcie świadczeń rodzinnych przez ZUS było wprowadzane stopniowo już od początku tego roku. Najpierw zajęto się wnioskami o nowe świadczenia, czyli te jeszcze niewypłacane jak np. na nowo narodzone dzieci. Od lutego ZUS zaczął przyjmowanie wniosków na kolejny okres, który rozpoczął się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r. Świadczenia przyznane w ubiegłym roku były wypłacane przez gminy do końca okresu na jaki zostały przydzielone, czyli do końca maja 2022 r.

Oznacza to, że rodzice, którzy do 30 kwietnia złożyli prawidłowo wypełniony wniosek o 500+ na nowy okres, zachowają ciągłość płatności i pierwszą wypłatę świadczenia z ZUS otrzymają do 30 czerwca. Natomiast jeśli złożyli wniosek w maju, to pieniądze otrzymają dopiero do 31 lipca. W sytuacji, gdy rodzic złoży wniosek na kolejny rok świadczeniowy po terminie, czyli po 30 czerwca tego roku, świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłaty 500+ na nowy okres świadczeniowy będą realizowane przez ZUS w dziesięciu terminach płatności: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazane dzień wcześniej. Termin płatności będzie przydzielany automatycznie, losowo i będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie. Jeżeli wniosek został rozpatrzony do końca maja br., termin pierwszej wypłaty w czerwcu będzie terminem, w którym świadczenie będzie wypłacane również w kolejnych miesiącach. Natomiast w sytuacji, gdy wniosek zostanie rozpatrzony po maju br., wówczas pierwsza płatność świadczenia zostanie przekazana w najbliższym technicznie możliwym terminie dziennym, a kolejne płatności świadczenia zostaną zrealizowane w ustalonym stałym terminie płatności .

Warto przypomnieć, że wniosek o 500+ można złożyć tylko elektronicznie przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w kraju, wniosek składają tylko przez PUE ZUS. Jest to formularz o symbolu SW-U dedykowany wyłącznie obywatelom Ukrainy.