Szacuje się, że nawet 20 proc. młodzieży w Polsce cierpi z powodu zaburzeń depresyjnych. W związku z narastającym problemem, władze województwa łódzkiego zorganizowały konferencję „Nastoletnia depresja – oczami lekarza, psychoterapeuty, rodzica i nastolatka…”.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Obniżenie nastroju, brak chęci do życia, smutek i ataki płaczu, obniżenie poczucia własnej wartości, poczucie winy, krzyk, kłótnie z domownikami to typowe objawy mogące oznaczać początki choroby. 

Samorząd województwa łódzkiego zwrócił ostatnio uwagę na ten ważny problem społeczny. Zorganizowano w tym celu konferencję, by w gronie specjalistów pochylić się nad tematem zdrowia psychicznego. Wydarzenie odbyło się 1 czerwca 2022 r. w sali koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi, gdzie zaproszono specjalistów z zakresu psychiatrii i psychoterapeutów z doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Wśród nich były niekwestionowane autorytety w dziedzinie psychiatrii, jak prof. Bogdan de Barbaro, czy prof. Agnieszka Gmitrowicz.

Zbigniew Ziemba, wicemarszałek województwa łódzkiego zwrócił uwagę, że depresja u nastolatków jest coraz bardziej widoczna, również w regionie łódzkim. Wynika to z wielu powodów. Jednym z nich są zmiany cywilizacyjne, chociażby takie jak za szybkie tempo zmian, do których młodzi ludzie nie są przygotowani. W dodatku nastolatek wszystko przeżywa bardziej, zarówno radość i euforię, ale też smutek, strach i lęk. Odpowiednia wiedza na temat depresji jest podstawą do próby rozwiązywania tego problemu.

Dr Rafał Szmajda, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży, który podczas konferencji przybliżył problem depresji i uzależnień u współczesnej młodzieży poinformował, że zachowanie takie jak wycofywanie się z kontaktów społecznych, izolowanie się, brak poczucia radości, smutek, często gorsze oceny szkolne powinny zaniepokoić rodzica. Wówczas warto porozmawiać z dzieckiem lub zaprowadzić je do specjalisty, aby uniknąć pogłębiania się choroby.

Konferencję, w imieniu samorządu województwa łódzkiego, zorganizowało Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wydarzenie zakończyło się recitalem muzycznym Krzysztofa Antkowiaka.