Grupa radnych Rady Miejskiej w Wieluniu chciałaby zmiany nazwy ulicy 18 Stycznia. Urząd miejski postanowił zapytać mieszkańców o zdanie w tej sprawie. Czy nazwa jednej z wieluńskich ulic zostanie zmieniona?

Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 18 Stycznia w Wieluniu został złożony przez radnych Romana Drosińskiego, Annę Dziuba-Marzec, Wojciecha Psuję i Tomasza Akulicza. 

22 marca 2022 r. wpłynęła do urzędu również petycja w sprawie zmiany nazwy ulicy 18 Stycznia i Franklina Roosevelta. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaproponowały, aby zapytać mieszkańców co sądzą o tej sprawie. W tym celu magistrat zaprasza mieszkańców do wyrażenia swoich opinii.

Urząd Miejski w Wieluniu informuje, że ankietę może wypełnić tylko mieszkaniec/mieszkanka miasta lub gminy Wieluń. Wyrażenie opinii następuje poprzez wybór odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. W przypadku gdy ktoś chce zaproponować inną nazwę, może wypełnić pole „Inne”. Ankieta konsultacyjna jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Wieluniu na placu Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu oraz w Internecie. Ankieta będzie dostępna do 30 czerwca 2022 r.