Wszelkie miejsca pamięci, kultu religijnego, mogiły i pomniki, czyli wszystkie obiekty małej, zabytkowej architektury na terenie Wielunia zostaną odrestaurowane. A wszystko dzięki dotacji z budżetu samorządu województwa łódzkiego. 

Właśnie został rozstrzygnięty konkurs w ramach programu „Mała architektura zabytkowa”. Pieniądze – łącznie prawie 300 tys. zł – otrzyma 17 gmin z województwa łódzkiego, a wśród nich Wieluń.

Jak wskazuje definicja, do elementów małej architektury zaliczają się m.in. obiekty kultu religijnego (kapliczki, figury, krzyże), elementy architektury ogrodowej (altany, wodotryski, posągi, ogrodzenia, piaskownice, huśtawki, place zabaw) czy urządzenia służące utrzymaniu porządku (śmietniki). Obiekty małej architektury to również takie, którymi w mieście wypełniona jest przestrzeń. Zaliczają się do niej uliczne ławki, zadaszenia, wiaty przystankowe, znaki komunikacji wizualnej, stojaki rowerowe, słupy ogłoszeniowe i kosze na śmieci.

Wspomniany wyżej konkurs dotyczy jednak zabytkowej małej architektury, w której skład wchodzą głównie obiekty sakralne. Przydrożne krzyże i kapliczki to nieodłączna część krajobrazu Polski, także województwa łódzkiego. Dla lokalnych społeczności mają znaczenie historyczne i symboliczne  W tym roku na ochronę tego dziedzictwa lokalnego samorząd województwa przeznaczył blisko 300 tys. złotych. 

Wśród obiektów, które dzięki dotacjom zostaną odnowione są m.in.: „Grobelka” – rzeźba drewnianej kapliczki w miejscowości Augustynów w gminie Lututów, krzyż z 1938 roku w miejscowości Łężce w gminie Pajęczno oraz krzyż żelazny z 1900 roku w miejscowości Patrzyków również w gminie Pajęczno.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, wszystkie samorządy, które starały się o wsparcie samorządu województwa, otrzymały je w maksymalnej kwocie.

Teraz wystarczy czekać i podziwiać jak wskazane elementy krajobrazu są odświeżane i zyskują zupełnie nowy wygląd. Być może więcej osób zwróci uwagę na te małe dzieła sztuki?