Od 1 czerwca 2022 roku zwiększono limit dorabiania sobie do renty i emerytury. Najniższy próg bezpiecznego dorabiania będzie wyższy o ponad 168 zł brutto. Taki stan będzie utrzymywał się do końca sierpnia. 

Jak informuje Monika Kiełczyńska z ZUS, limity dorabiania do emerytury i renty zmieniają się co trzy miesiące. Ostatnio istnieje tendencja do ciągłego podwyższania progów, dzięki czemu osoby pobierające zasiłki mają większe możliwości zarobków. Ich przekroczenie może jednak spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę świadczenia, dlatego takie osoby powinny zmiany jakie dokonują się w tym sektorze.

Nowe graniczne kwoty przychodu będą obowiązywać od czerwca do końca sierpnia 2022 r. W porównaniu do poprzedniego kwartału są wyższe, ponieważ wzrosło przeciętne wynagrodzenie w Polsce za I kwartał 2022 r. 

W zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego, czy też drugiego progu limitu, możemy zarobić więcej o ok. 168 zł lub 312 zł. Aby ZUS nie zmniejszył świadczenia, zarobki nie powinny przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, czyli od czerwca 4364,70 zł brutto. Natomiast, żeby ZUS nie wstrzymał całkowicie wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód nie może być wyższy niż 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 8105,80 zł brutto. Jeśli ktoś uzyska przychód w granicach od 70 do 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to ZUS zmniejszy wypłacane świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca br. do lutego 2023 r. wynosi:

  • 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

O wysokość przychodów nie muszą martwić się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wyjątek od tej zasady stanowią jednak ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli od marca tego roku do 1338,44 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum, to emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać renciści, którzy pobierają zasiłki jako inwalidzi wojenni czy inwalidzi wojskowi, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową.