Narodowy Fundusz Zdrowia udzielił szpitalom z województwa łódzkiego ogromne dotacje. Łącznie 13 placówek dostanie 6,1 mln złotych na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Do tej pory umowy na dotacje podpisały szpitale w Łodzi, Brzezinach, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu i Zduńskiej Woli. Łódzki oddział NFZ otrzymał także kolejne wnioski z placówek medycznych w regionie.

Jak informuje Edyta Wieczorek-Wieczorkiewicz, dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, szpital ten otrzymał  wsparcie finansowe w wysokości do 400 tys. zł na działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa systemów  teleinformatycznych. 

Środki te pozwolą na zakup i wdrożenie systemów urządzeń, które zapewnią poprawę stopnia cyberbezpieczeństwa w szpitalu, np. zakup nowego sprzętu komputerowego, zakupu dodatkowego serwera, modernizacji systemu kopii bezpieczeństwa czy zakup urządzeń ochrony przed zaawansowanymi cyberatakami. Oprócz tego szpitale mogą sfinansować z tych pieniędzy szkolenia personelu.

Wysokość dofinansowania zależy od wartości kontraktu placówki z NFZ. Wsparcie wynosi od ponad 240 tys. zł do nawet 900 tys. zł. Jak podaje NFZ, incydenty zagrażające cyberbezpieczeństwu placówek medycznych nasiliły się. Ma to związek m.in. z wojną w Ukrainie.

Jak podkreśla Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ, ataki hakerskie na dane szpitala są bardzo niebezpieczne i groźne w skutkach. Jeśli ucierpi infrastruktura informatyczna szpitala może to kosztować zdrowie, a nawet życie pacjentów, dlatego tak ważne jest maksymalne zabezpieczenie tych systemów.

Na całym świecie odnotowano w 2021 r. znaczny wzrost incydentów cyberbezpieczeństwa skierowanych głównie na szpitale – aż o 71 proc. w porównaniu z rokiem 2020. Ostatnie dwa lata epidemii to ogromna popularyzacja usług e-zdrowia i telemedycyny. Korzystanie z systemów komunikacji elektronicznej i rozwiązań teleinformacyjnych jest nierozerwalnie związane z możliwością wystąpienia incydentu, który może nawet uniemożliwić prowadzenie leczenia przez placówkę medyczną.