Początek nowego kursu zawodowego dla młodych osób związanych z Hufcem Pracy 5-21 w Wieluniu zainicjowano w miejscowej placówce edukacyjnej Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza. Szkolenie, mające za cel podniesienie kwalifikacji uczestników i absolwentów HP 5-21, koncentruje się na zdobywaniu uprawnień elektrycznych do mocy 1 kilowata.

W procesie selekcji do udziału w szkoleniu wyłoniono sześciu chłopców, spośród których jeden jest aktualnym uczestnikiem programu w Hufcu Pracy, a pozostała piątka to absolwenci tej organizacji. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie tzw. uprawnień sepowskich, które obejmują prowadzenie prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych o mocy nieprzekraczającej 1 kilowata.

Na czele całego przedsięwzięcia stoi komendant HP 5-21 w Wieluniu, Krzysztof Wrzała, który przekazał informacje o czasie trwania kursu. Zgodnie z jego słowami, szkolenie potrwa cztery dni i zakończy się egzaminem, po którym uczestnicy będą mogli poszczycić się nowymi kwalifikacjami.