Inwestycja, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach w gminie Wieluń, to budowa miasteczka ruchu drogowego zlokalizowanego obok Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu. Jest to miejsce, które służyć będzie nie tylko edukacji z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także umożliwi praktyczne szkolenie z jazdy na rowerze i przestrzegania przepisów ruchu pieszych.

W ramach inwestycji planowane są różne prace, zarówno te związane z infrastrukturą, jak i porządkowymi. Te pierwsze obejmują utwardzenie terenu za pomocą podbudowy oraz nawierzchni wykonanej z kostki brukowej. Dodatkowo, zaplanowany został remont ciągów pieszych, a także stworzenie nowych trawników.

Teren miasteczka zostanie odpowiednio zagospodarowany i wyposażony w różne obiekty. Będzie można tam znaleźć ławki parkowe, kosze na odpadki, a także stojaki na rowery. Co więcej, obszar ten będzie pełen pionowych znaków drogowych oraz przenośnych świateł. W miasteczku pojawi się także imitacja przejazdu kolejowego, a sterowanie sygnalizacją będzie możliwe dzięki bezprzewodowemu systemowi. Dodatkowo, na miejscu znajdzie się edukacyjna tablica informacyjna.