Zarówno decyzja o utworzeniu powiatów, jak i nasze działania przez ostatnie ćwierć wieku były trafne i skuteczne – takie słowa padły z ust starosty Marka Kieler podczas obchodów 25-lecia powiatu wieluńskiego.

Mimo szczegółowego przeanalizowania mijających lat, nie jestem w stanie przedstawić każdego znaczącego wydarzenia i faktu podczas mojego wystąpienia – mówił Kieler. Wyjątkowy jubileusz 25 lat powiatu wieluńskiego to moment, który na zawsze zostanie zapisany w jego historii. Wspólnotę osób na uroczystości tworzyły osoby, które łączy mieszkanie lub praca w tym rejonie, a także poczucie dumy z przynależności do powiatu wieluńskiego lub partnerstwa z nim. Jest to czas refleksji, podsumowań oraz licznych zmian gospodarczych, ustrojowych i mentalnych, które zdecydowały o kształcie tego regionu.

Ustawa o reformie samorządowej, którą wprowadzono 1 stycznia 1990 roku, to jeden z kluczowych aktów prawnych, zapoczątkowujących głęboką przebudowę państwa. Utworzono wówczas trójstopniowy szczebel samorządu, składający się z gmin, powiatów i województw. Jako Powiat Wieluński stanowimy jedną z 308 jednostek powiatowych ziemskich i 65 miast na prawach powiatu.

Z mojego doświadczenia wynikającego z wieloletniej pracy w samorządzie gminnym i powiatowym mogę stwierdzić, że decyzja o przywróceniu praw decyzyjnych na poziomie lokalnym była słuszna. Dowodem na to jest rozwój naszego powiatu we wszystkich sferach społeczeństwa. Możemy dziś stwierdzić, że egzamin z zarządzania, kreatywności i umiejętności interpersonalnych osób kierujących powiatem i pracowników podległych im, był trudny, ale został zdany na piątkę!