Podczas ostatniej sesji wieluńskiej rady miejskiej omówiono plan budżetu Gminy Wieluń na 2022 rok. Najciekawszą pozycją były inwestycje, których w nadchodzącym roku ma nie brakować.

28 grudnia odbyła się ostatnia w 2021 roku rada miejska. Uczestnicy spotkali się zdalnie, aby porozmawiać o budżecie gminy na najbliższy rok. Po stronie dochodów gmin28 grudnia odbyła się ostatnia w 2021 roku rada miejska. Uczestnicy spotkali się zdalnie, aby porozmawiać o budżecie gminy na najbliższy rok. Jeśli chodzi o dochody gminy to zaplanowano niemal 144 mln złotych. Wydatki wyszły jak zwykle większe – ponad 155 mln złotych. Z tego około 32,5 mln przeznaczone zostanie na inwestycje. Przyszłoroczny deficyt budżetowy wyniesie ponad 11 mln złotych, a całkowite zadłużenie gminy osiągnie poziom ponad 57 mln złotych, czyli ponad 1/3 rocznych dochodów.

W Wieluniu zaplanowano między innymi budowę kortów tenisowych w rejonie stadionu, budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu, zakup nowego auta dla OSP Wieluń oraz szereg niezbędnych, inwestycji drogowych. Spis reszty pomysłów na wykorzystanie budżetu można przeczytać poniżej.

Lista wszystkich inwestycji, które mają być zrealizowane w 2022 roku:

 • Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów wraz z PSZOK – 6,45 mln zł
 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu – 4,35 mln zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Sieńcu – 2,5 mln zł
 • Przebudowa i rozbudowa drogi w Widoradzu – 1,49 mln zł
 • Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy – 1,3 mln zł
 • Przebudowa ul. Kolejowej w Wieluniu – 1,16 mln zł
 • Przebudowa ul. Długiej w Rudzie, pomiędzy Floriańską a Sportową – 1,0 mln zł
 • Przebudowa ul. Krakowskie Przedmieście w Wieluniu – 1,0 mln zł
 • Przebudowa ul. Stodolnianej w Wieluniu – 1,0 mln zł
 • Dobudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Częstochowskiej w Wieluniu – 950 tys. zł
 • Budowa ul. Torowej w Dąbrowie, II etap – 900 tys. zł
 • Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze gminy Wieluń – 867 tys. zł
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego, IV etap – 688 tys. zł
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kurowie – 680 tys. zł
 • Przebudowa ul. Kijak w Wieluniu – 570 tys. zł
 • Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego w Wieluniu – 360 tys. zł
 • Remont zabytkowego dworu Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie – 310 tys. zł
 • Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wieluń – 250 tys. zł