Według statystyk, z roku na rok w gminie Wieluń mieszka coraz mniej ludzi. Które miejscowości są najbardziej zamieszkałe, a które najmniej?

Liczba osób zameldowanych w Wieluniu spadła poniżej 22 tysięcy, a w całej gminie – aż poniżej 31 tysięcy. Według danych urzędu miasta w gminie Wieluń na koniec 2021 r. zameldowanych było 30 876 osób. W stosunku do roku 2020 liczba ta zmniejszyła się o 351. W samym mieście urzędowy rejestr wskazuje 21 659 zameldowań. Oznacza to spadek o 385 wielunian rok do roku.

Z kolei liczba zameldowanych w poszczególnych sołectwach na koniec minionego roku to 9 217 osób. Rok wcześniej było ich o 34 mniej co oznacza, że w mniejszych miejscowościach odnotować można nieznaczny wzrost. 

Gdzie najwięcej, gdzie najmniej?

Najludniejszą wsią od lat niezmiennie jest Dąbrowa, na drugim miejscu plasuje się Ruda, natomiast na trzecim Gaszyn. To jedyne miejscowości, w których meldunki posiada ponad tysiąc osób.

Najmniej zaludnione są za to miejscowości Nowy Świat, Piaski i Borowiec, które mają nie więcej niż 100 mieszkańców.

Według danych UM, w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób zameldowanych w Wieluniu skurczyła się o 1675.

Wśród sołectw liderem pod względem przyrostu mieszkańców w latach 2016-2021 jest Gaszyn. Znacznie powiększyła się też w tym okresie ludność Dąbrowy. Nieźle pod tym względem wypadają również Borowiec, Masłowice, Urbanice. Natomiast sołectwem, któremu ubyło najwięcej mieszkańców, jest Sieniec.

Dlaczego w gminie postanawia zamieszkać coraz mniej osób? Czy jest to wynik obecnej mody na przeprowadzki do wielkich miast, czy też w gminie Wieluń nie żyje się przyjemnie?