W niedzielne popołudnie sale praszkowskiego domu kultury wypełnili przedstawiciele Komitetu Wyborczego Wyborców Agnieszki Karlak-Bartkowskiej „Nowa Energia Dla Gminy”. Zebrani zorganizowali konferencję prasową, podczas której zaprezentowano oficjalnych kandydatów na stanowisko burmistrza miasta Praszki oraz członków Rady Miasta.

Głównym punktem programu konferencji była prezentacja Agnieszki Karlak-Bartkowskiej, aspirującej do urzędu burmistrza. Kandydatka podkreśliła swoją wieloletnią (13-letnią) pracę z funduszami europejskimi i możliwości, jakie niesie to doświadczenie dla rozwoju gminy. Zwróciła uwagę na fakt, że w obecnym czasie korzystanie z tych funduszy jest kluczowe dla finansów gminy, a jej wiedza i umiejętności mogą przyczynić się do intensywniejszego pozyskiwania środków unijnych.

Agnieszka Karlak-Bartkowska podkreśliła, iż nie wiemy jak długo będziemy mieli możliwość korzystania z tych funduszy, dlatego nie możemy już dłużej trwonić szansy na ich pozyskiwanie. Twierdzi, że powinniśmy skupić się na wykorzystaniu funduszy zewnętrznych do inwestycji w gminie, a jej doświadczenie pozwoli na efektywne zarządzanie tym procesem.