Z racji na niebezpieczeństwo jakie nosi za sobą Droga Krajowa nr. 45, a szczególnie odcinek między Wieluniem i Gaszynem, podjęta została decyzja o budowie przy drodze chodnika dla pieszych wraz ze ścieżką dla rowerów. Wszystko to po to, aby możliwie zmniejszyć prawdopodobieństwo tragedii z udziałem pieszych.

Jak wiadomo, w tej chwili w miejscu, w którym chodniki mają się znaleźć, budowana jest na razie kanalizacja deszczowa.

Ze względu na fakt, że przy budowie pracują ciężkie maszyny budowlane, które zastawiają część drogi, na odcinku zorganizowany został wahadłowy ruch pojazdów.

Według informacji organizatora budowy, szerokość chodnika ma wynosić 1,7 m, natomiast szerokość ścieżki rowerowej – 2 metry. Ponadto zostały odnowione wjazdy do działek mieszkańców przy Drodze Krajowej nr. 45.

Cała realizacja projektu to koszt około 772 tysięcy złotych.