Podczas ostatniej sesji wieluńskiej rady miejskiej poruszono temat planowanego przedłużenia ulicy Popiełuszki na północ, do ulicy Sieradzkiej. Jak zapowiedział burmistrz Paweł Okrasa, przetarg na wykonanie prac zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, a cała inwestycja ma być gotowa najpóźniej za dwa lata.

Radni Robert Duda oraz Robert Kaja już od dłuższego czasu dopytywali burmistrza o ważną dla kierowców inwestycję, czyli przedłużenie ulicy Popiełuszki w Wieluniu. Jak się okazało miasto jest w posiadaniu dokumentacji oraz kosztorysu budowy drogi, ale dokumenty te zostały opracowane kilka lat temu i wymagają aktualizacji.

Jak wyjaśnia burmistrz Paweł Okrasa, zlecono już opracowanie aktualizacji kosztorysu. Przedstawiciele miasta spotkali się też z kilkoma przedsiębiorcami, którzy w tamtym terenie mają swoje działalności, żeby jeszcze teraz na etapie projektu dokonać ewentualnych modyfikacji. W przypadku niektórych już pewne zmiany zaszły, żeby zjazd był w innym miejscu.

Firma opracowująca projekt planuje też spotkanie z przedsiębiorcami z ulicy Ciepłowniczej, gdzie występuje problem z parkowaniem. Chodzi o uporządkowanie kwestii parkowania samochodów osobowych i ciężarowych, których w tej przemysłowej części miasta nie brakuje.

Jeżeli miastu uda się te wszystkie uzgodnienia i aktualizację kosztorysu dokonać do końca lipca lub połowy sierpnia, to na przełomie sierpnia i września powinno się udać ogłosić przetarg na to zadanie. Jest duża szansa, że ta inwestycja zakończy się wraz z pierwszym półroczem 2024 roku.

Przypomnijmy, że inwestycja będzie możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu w kwocie 18,7 mln złotych, przyznanego w ramach drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.