Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie ma nową dyrektorkę. Beata Mateusiak-Pielucha, była posłanka na Sejm RP, została powołana na to stanowisko. Zmiana nastąpiła po tym, jak Starostwo Powiatowe w Pajęcznie zdecydowało się nie przedłużać umowy z dotychczasową dyrektorką Renatą Błasiak.

Beata Mateusiak-Pielucha nie jest nową osobą w miejscowej społeczności kulturalnej. Swoje zaangażowanie w rozwój ośrodka kultury zlokalizowanego przy pałacu Męcińskich wyraziła już podczas pełnienia funkcji starosty pajęczańskiego w latach 2006 – 2010. Wówczas to tworzyła Powiatowy Ośrodek Kultury, nadzorując projekt remontu pałacu i dbając o jego rozkwit. Przy jej wsparciu zakupiono cenny fortepian ufundowany przez Kopalnię Bełchatów oraz pozyskano inne wyposażenie z różnych programów.

Z pełnym entuzjazmem nowa dyrektorka podkreśla swoje plany na przyszłość ośrodka. Już prowadziła rozmowy z lokalnymi władzami na temat poprawy dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez instalację windy. Wierzy w możliwość pozyskania funduszy na ten cel z różnych programów, zarówno unijnych jak i z PFRON-u. Ponadto, planuje korzystać z funduszy stowarzyszenia działającego przy ośrodku.

Beata Mateusiak-Pielucha jest przekonana o dużej wartości doświadczonej załogi ośrodka i ma nadzieję na dalszy rozwój i kwitnienie działalności Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie.