Po południu, dokładnie od godziny 13:00, w Muzeum Wieluńskim rozpoczęła się konferencja metodyczna pod tytułem „Historia lokalna jako klucz do własnej tożsamości”. Wydarzenie to jest efektem współpracy między tym instytucją a Centrum Edukacji Województwa Łódzkiego.

Iwona Lewandowska, która pełni funkcję wicedyrektorki Centrum Edukacji Województwa Łódzkiego z siedzibą w Sieradzu, podkreśla znaczenie poznawania historii lokalnej dla budowania poczucia tożsamości. Stwierdza, że aby coś pokochać, trzeba to najpierw dobrze poznać, a obecne spotkanie jest fragmentem takiego procesu poznawczego. Wyraża swoją wdzięczność dyrektorowi muzeum za umożliwienie przeprowadzenia konferencji na jego terenie.

Kwestię zawodów praktykowanych w przeszłości na terenie Wielunia poruszył jako pierwszy dyrektor muzeum, Jan Książek. Podkreślił on nie tylko znaczenie cechów zawodowych, ale również ich powiązanie z przestrzenią miejską. Przywołał przykłady nazw ulic z XVIII-wiecznej mapy miasta, które odnosiły się do popularnych zawodów tamtego czasu. Przypomniał, że dzisiejsza ulica Augustiańska w przeszłości była nazywana Szewcką, a przy bramie śląskiej znajdowała się ulica mularska. Wśród innych historycznych nazw wymienił także ulicę piekarską oraz żołnierską.