Mieszkańcy gminy Wieluń mogą wziąć czynny udział w opracowywaniu nowej strategii rozwoju ich miejsca zamieszkania. Wieluński ratusz uruchomił niedawno internetową ankietę, której wyniki posłużą do przygotowania planu działań inwestycyjnych i strategicznych.

Ankieta powstała w związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Wieluń na lata 2022 – 2030. Każdy mieszkaniec gminy może anonimowo wziąć udział w badaniu.

Radosław Urbaniak z biura burmistrza Wielunia informuje, że wyniki ankiety będą brane pod uwagę podczas oceny aktualnego stanu funkcjonowania gminy. Za jej pomocą mają zostać również sformułowane cele i kierunki rozwoju gminy zawarte w strategii. Władze miasta pragną, aby Strategia Rozwoju była wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział, i w którym odnajduje swoje potrzeby.

Takie podejście jest niezwykle demokratyczne, a mieszkańcy Wielunia i okolic z pewnością docenią tę inicjatywę. Kto nie chciałby mieć swojego głosu podczas dużych zmian? Warto zwrócić uwagę, że wszelkie plany dotyczą miejsca zamieszkania, a często także pracy mieszkańców. Każdemu się z pewnością nie podoba jakiś element w jego otoczeniu. Może warto pokazać go władzom, a problem zniknie błyskawicznie?

Ankieta składa się z kilku sekcji, w których mieszkańcy są proszeni m.in. o wskazanie atutów gminy, obszarów problemowych oraz priorytetów rozwojowych. Wypełnienie jej nie powinno zająć więcej niż 10 minut.