Starostwo Powiatowe w Wieluniu podjęło inicjatywę zorganizowania specjalnego spotkania, które miało na celu uhonorowanie najbardziej zaangażowanych wolontariuszy działających na terenie powiatu wieluńskiego. To wydarzenie było okazją do wręczenia 20 wyróżnień w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej.

W dniu, kiedy obchodzimy Dzień Wolontariusza, Starostwo Powiatowe w Wieluniu kontynuowało tradycję rozpoczętą rok wcześniej i ponownie zorganizowało uroczystość, podczas której zasłużeni wolontariusze mogli otrzymać zasłużone wyróżnienia. Na spotkanie zostali zaproszeni Starosta Wieluński Marek Kieler, Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk oraz Wójt Gminy Biała Aleksander Owczarek. Obecni byli również Wójt Gminy Mokrsko Zbigniew Dąbrowski, Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Maras oraz Wójt Gminy Wierzchlas Leszek Gierczyk. W wydarzeniu uczestniczył także Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu Zbigniew Rybczyński oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu wieluńskiego. Oczywiście, nie mogło zabraknąć najważniejszych osób tego wieczoru – wyróżnionych wolontariuszy.

W trakcie uroczystości wręczono łącznie 20 wyróżnień. Nagrody podzielono na dwie kategorie: indywidualną, dla poszczególnych osób, i zespołową, dla grup wolontariuszy. To ważne wydarzenie były wyrazem wdzięczności dla wszystkich wolontariuszy za ich nieocenione działania na rzecz lokalnej społeczności.