W piątek 8 grudnia, odbyło się uroczyste otwarcie III Międzypowiatowej Wystawy Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnoprawnością. Jest to wydarzenie organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach przy współudziale Muzeum Ziemi Wieluńskiej, które cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem naszej społeczności.

Na ceremonii otwarcia wystawy obecni byli: dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach – Barbara Mazur, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej – Jan Książek, a także osoba, która jest pomysłodawcą tego wydarzenia – Kinga Kozarów. To oni symbolicznie wprowadzili gości w świat prezentowanych prac.

Na III Międzypowiatowej Wystawie Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnoprawnością mają możliwość zaprezentować swoje talenty podopieczni z 19 różnych placówek. Tę platformę dla prezentacji swoich umiejętności artystycznych wykorzystują dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe z różnymi stopniami niepełnosprawności. Wszystkie prace, które można podziwiać na wystawie, zostały wykonane ręcznie przez osoby z niepełnosprawnością, a tematyka i technika prac była dowolnie wybrana przez ich twórców.

Celem organizowania takiej wystawy jest promocja lokalnych placówek, które mają pod swoją opieką osoby z niepełnosprawnościami, jak również prezentacja dorobku artystycznego tych osób. Wystawa obejmuje prace z powiatów: wieluńskiego, sieradzkiego, wieruszowskiego oraz pajęczańskiego.