Publiczne Przedszkole nr 3 w Wieluniu wzięło udział w akcji “Sprzątanie świata – Polska”. Nie był to pierwszy raz kiedy dzieci mogły się nauczyć jak dbać o środowisko.

Wieluńskie przedszkole przystąpiło po raz kolejny do polskiej edycji międzynarodowej inicjatywy na rzecz ochrony środowiska “Clean up the World”. Celem akcji jest edukacja ekologiczna, która polega na nauczaniu odpowiedniej segregacji odpadów, ogólnej wiedzy na temat przyrody, jej sposobu funkcjonowania i zagrożeń płynących z powodu ciągłego zaśmiecania planety.

Z tej okazji, 17 września 2021 roku, maluchy wyruszyły na poszukiwanie śmieci w okolicy przedszkola. W tym roku akcja przebiegała pod hasłem “Myślę, więc nie śmiecę”, dlatego nauczycielki dużo rozmawiały z dziećmi podczas wspólnego działania. Szczególną uwagę zwracały na odpowiednią segregację oraz nieprodukowanie nowych odpadów, co w przypadku najmłodszych jest bardzo dużym problemem. Cała akcja została podparta zajęciami i wykładem tuż przed sprzątaniem, aby dzieci zrozumiały ideę przyświecającą ich działaniu.

Według opiekunów, sprzątanie świata przebiegło sprawnie i w miłej atmosferze, pełnej dobrego humoru, energii i zapału. Dzieci wyposażono w worki i rękawice; wszystko odbyło się w higienicznych warunkach. Nauczyciele informują, że w ich przedszkolu świadomość ekologiczna nie jest traktowana wyłącznie od święta. Na co dzień również dba się o porządek i czystość, a także o odpowiednią segregację.

“Jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków. Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas udziału w akcji „Sprzątanie Świata” zaowocują w przyszłości dobrymi i ekologicznymi nawykami, wzbudzą w dzieciach wrażliwość emocjonalną oraz odpowiedzialność za własną przyszłość i stan środowiska naturalnego”

– podkreśla dyrektor placówki.

Świadomość ekologiczna dzisiejszej młodzieży to podstawa do dalszego, lepszego życia. W obliczu kryzysu klimatycznego taka nauka to podstawa dla najmłodszych pokoleń.