W składach opału na terenie gminy Wieluń pojawił się węgiel, który jest oferowany do sprzedaży po cenach preferencyjnych. Akcja promocyjna została zainicjowana przez magistrat miejscowy.

Proces sprzedaży węgla kamiennego prowadzony przez gminę Wieluń skierowany jest do osób prywatnych. Oferowane asortymenty to między innymi ekogroszek Pieklorz (pochodzący z KWK Chwałowice), orzech (wydobywany w KWK Sośnica) oraz kostka (również z kopalni w Sośnicy). Cena za tonę tego surowca wynosi 1.650,00 zł brutto, jednak nie obejmuje ona kosztów transportu opału od miejsca zakupu. O zapewnienie dostawy muszą zadbać nabywcy samodzielnie.

Zgodnie z informacją podaną przez Urząd Miejski w Wieluniu, sprzedaż węgla przeprowadzana jest do momentu wyprzedania całego zapasu. Nie ma żadnych ograniczeń ilościowych czy terytorialnych. Jednakże, aby dokonać zakupu, konieczne jest złożenie oświadczenia o nabywaniu produktów węglowych zwolnionych od akcyzy. Wzór druku można znaleźć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, znajdującej się na placu Kazimierza Wielkiego 1, pokój 13, na pierwszym piętrze budynku.