Tak brzmiało hasło happeningu, który odbył się w Wieluniu. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na mowę nienawiści, szczególnie wśród młodzieży.

Akcja, która odbyła się pod koniec października na Placu Legionów w Wieluniu, była zwieńczeniem projektu “Nie hejtuj – rozmawiaj! Trzy powiaty przeciw mowie nienawiści”. Inicjatorką i koordynatorką przedsięwzięcia była Magdalena Jaroch.W projekt oraz happening włączyli się uczniowie dwóch wieluńskich szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół nr 2, wspólnie z Fundacją Słowem Pisane.

Czym jest mowa nienawiści?

Zjawisko to w ostatnich latach przybrało na sile. Definiuje się je jako “negatywne wypowiedzi o członkach grup głoszone na podstawie uprzedzeń”. Stereotypy, którymi posługują się użytkownicy mowy nienawiści dotyczą najczęściej cech takich jak: rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, orientacja psychoseksualna, wiek czy światopogląd religijny.

Młodzież brała udział w licznych warsztatach, podczas których omawiane były kwestie mowy nienawiści, jej negatywnego wpływu na relacje osobiste, jak i te szersze – społeczne. Uczniowie poznali mechanizmy tworzenia się tego zjawiska oraz zachęcani byli do propagowania zaniku tego zjawiska. Efektem było stworzenie naklejek i plakatów, które młodzież rozdawała mieszkańcom. Dodatkowo plakaty trafiły do instytucji kultury i szkół średnich w powiecie wieluńskim i pajęczańskim. 

Oprócz materiałów graficznych, uczniowie przygotowali podcast, który pokazywał ich spojrzenie na dany temat. Młodzi ludzie zwrócili uwagę, że jeśli ktoś stał się ofiarą mowy nienawiści powinien szukać pomocy. Jedną z nich jest telefon zaufania, którego numer umieszczono na plakacie. Dzwoniąc pod 116 111, każdy ma możliwość pogadania o swoich problemach. Warto o tym pamiętać. W kolejnych latach inicjatywa ma być kontynuowana również w sąsiednich powiatach. Projekt zrealizowano w ramach programu „Mikrogranty w Łódzkiem 2021” – program realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze Środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na latach 2021-2030.

Więcej o steretotypach, można poczytać na stereotypy.pl