Obecnie trwająca analiza geotechniczna terenów w okolicach węzła Jodłowiec, przeprowadzana przez zainteresowanego inwestora, ma na celu ocenę przydatności tych gruntów pod potencjalną inwestycję. Po zakończeniu tej fazy, możliwe jest podjęcie decyzji dotyczącej potencjalnego zakupu działek.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu, radny Tomasz Akulicz podnosił kwestię ewentualnej sprzedaży tych gruntów. Zapytał burmistrza miasta o plany ogłoszenia przetargu, a także o stopień zaawansowania rozmów na ten temat.

Burmistrz Paweł Okrasa odpowiedział, iż decyzja o przetargu na sprzedaż gruntów będzie wymagała zgody Rady Miejskiej. Zwrócił uwagę na fakt, że obecnie prowadzone badania geotechniczne są kluczowe dla podejmowania dalszych decyzji przez potencjalnego inwestora. Oczekuje się, że raport z tych badań będzie gotowy do końca tygodnia. Burmistrz przewiduje, że temat ten powinien być poruszony na posiedzeniu Rady Miejskiej w lutym, kiedy to radni będą mogli zdecydować o przyszłości tych terenów.

Radny Roman Drosiński zapytał o szczegóły prowadzonych badań. Chciał wiedzieć, czy istnieje jakiekolwiek pozwolenie lub umowa między miastem Wieluń a firmą przeprowadzającą odwierty. Burmistrz Okrasa zapewnił, że miasto wyraziło zgodę na przeprowadzenie badań na swoich gruntach.