Z funduszy programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymają łącznie ponad 51,5 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację działań, które mają na celu ułatwienie funkcjonowania osobom z niepełnosprawnościami.

Głównym celem tych działań jest eliminowanie barier dla osób niewidzących i niedosłyszących. Będą one polegały m.in. na tworzeniu planów tyflograficznych, które można odczytać za pomocą dotyku, tabliczek w alfabecie Braille’a oraz specjalnych pętli indukcyjnych – urządzeń służących do zwiększenia słyszalności dźwięku dla osób niedosłyszących. Takie wyjaśnienie udzielił Krzysztof Dziuba, pełniący funkcję wicestarosty wieluńskiego.

Wicestarosta Dziuba zdradził też, że jeśli program PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” zostanie kontynuowany, to starostwo będzie starało się o fundusze na budowę integracyjnego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych. Początkowo rozważano złożenie wniosku w tej edycji, jednak na rzecz przedszkola, które pierwsze zgłosiło taki pomysł, zdecydowano się na odłożenie tej inicjatywy. Jeśli program będzie kontynuowany, starostwo zamierza zrealizować ten projekt.