Każde miasto posiada swoją Radę Miejską, której zadaniem jest dbanie o ludzi i infrastrukturę miasta. Tak jak wszędzie, tak i w Wieluniu jedni radni są bardziej aktywni w życiu miejscowości, a inni mniej. W celu wizualizacji aktywności radnych, utworzony został ranking.

Kryterium oceny radnych z Rady Miejskiej w Wieluniu

Głównym przyjętym przez twórcę rankingu kryterium jest ilość złożonych zapytań i interpelacji. Zostały one liczone od tych najstarszych, pochodzących z 13 czerwca roku 2019, do najnowszych z roku 2021.

Wyniki końcowe — najaktywniejsi radni

Po podsumowaniu wszystkich branych pod uwagę aktywności (przy których widniało nazwisko radnego, aby można było go zidentyfikować), wyniki końcowe wskazują, że pierwsze miejsce uzyskała Anna Dziuba-Marzec z wynikiem 31 zapytań i interpelacji, na drugim miejscu znalazł się Robert Kaja (wynik: 20), natomiast podium zamyka Tomasz Akulicz z wynikiem 10.