PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują ambitne przedsięwzięcie, które przewiduje modernizację i elektryfikację odcinka Oleśnica – Kępno na linii kolejowej nr 181 Herby Nowe – Oleśnica. Oszacowana wartość tego projektu wynosi około 600 milionów złotych, a najlepsza oferta na jego realizację została już wybrana. Inwestycja ta, realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, przyniesie znaczące korzyści dla pasażerów podróżujących pociągami, w tym atrakcyjniejsze podróże do miast takich jak Wrocław czy Wieluń oraz poprawę usług dla podróżnych na ośmiu stacjach i przystankach – podały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Fundamentalna zmiana, jaką przyniesie przebudowa odcinka między Kępno a Oleśnica razem z zastosowaniem elektryfikacji, to powrót pociągów pasażerskich po przerwie trwającej ponad dwie dekady. Zniknie konieczność wymiany lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, skracając tym samym czas podróży. Dodatkowo, na skutek modernizacji, wzrośnie przepustowość trasy, co umożliwi kursowanie większej liczby pociągów.

Zastosowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy do tej inwestycji stanowi kolejny postęp w walce z wykluczeniem komunikacyjnym oraz usprawnieniem oferty przewozowej na kolei. Elektryfikacja trasy między Kępnem a Oleśnicą zapewni szybsze i płynniejsze podróże. W efekcie mieszkańcy będą mogli korzystać z wygodnych połączeń między województwem dolnośląskim, wielkopolskim i łódzkim.