Jeśli chcesz pomóc obywatelom Ukrainy, którzy są w trakcie wojny, możesz wysłać pieniądze na wiele zbiórek online. Należy pamiętać, że duża część z nich jest fałszywa. Nie daj się oszukać!

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny bardzo zachęca do niesienia pomocy ofiarom i uchodźcom wojny w Ukrainie. Jak zaznaczył, jeśli decydujemy się na wsparcie finansowe, to sprawdźmy dokładnie cel zbiórki i jej zasady. Prezes przestrzega przed pochopnym przelewaniem pieniędzy na niezweryfikowane akcje charytatywne, ponieważ istnieje ryzyko, że mogą się pod nie podszywać oszuści. Wszystkie informacje o tym, co można zrobić dla obywateli Ukrainy znajdują się na rządowej stronie pomagamukrainie.gov.pl. 

Przede wszystkim weryfikuj zbiórki i czytaj regulaminy pośredników płatności. Nie klikaj w linki otrzymane smsem namawiające do wpłaty oraz nie ufaj wiadomościom e-mail rzekomo od obywateli Ukrainy, którzy proszą o przekaz pieniężny. Pamiętaj, aby wpłacać pieniądze oficjalnie działającym organizacjom charytatywnym, a nie na indywidualne konta.

Czy PayPal nas oszukuje?

Wystosowano również apel do pośredników płatności, aby konsument, który chce finansować pomoc dla uchodźców z Ukrainy, nie ponosił dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów takiego działania. Tomasz Chróstny sprawdza zasady pobierania płatności od osób, które chcą pomóc ukraińskim ofiarom rosyjskiej agresji wojskowej. Działania te wszczęto po skardze jednego z konsumentów, który, chcąc pomóc, wpłacił pieniądze na jedną ze zbiórek udostępnionych na portalu Facebook przez organizację charytatywną. Jak twierdzi, nie miał świadomości, że jego konto zostanie pomniejszone nie tylko o kwotę przekazaną w ramach zbiórki, ale także o koszt podwójnego przewalutowania tych środków: ze złotych na dolary, a następnie z dolarów na euro.  

Prezes wszczął zatem postępowanie, które ma celu wyjaśnienie tej sprawy. Postępowaniem zostały objęte spółki: PayPal Europe z Luksemburga oraz Meta Platforms z Irlandii (właściciel portalu Facebook). Jest to wstępny etap analizy sprawy, którego celem jest ustalenie, czy konsumenci wpłacający pieniądze na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie są prawidłowo informowani o kilkukrotnym przewalutowaniu ich środków, co skutkuje pobraniem z konta wyższych kwot niż kwoty przekazywane na rzecz organizacji charytatywnych.