Sprzęt rehabilitacyjny od Zakonu Maltańskiego z Niemiec

Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Wieluniu prowadzona przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego zasilił kolejny znaczący dar z Niemiec. Zakon Maltański podarował 6 specjalistycznych łóżek pneumatycznych i 6 łóżek elektrycznych na rzecz wieluńskiej placówki. Dzięki temu wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego będzie mogła je wykorzystać wspomagając mieszkańców w najbardziej pilnych potrzebach.

To nie pierwsza tego typu pomoc dla mieszkańców Wielunia. Należy dodać, że łóżka są wypożyczane bezpłatnie osobom potrzebującym. Do tej pory z możliwość skorzystania z tej formy pomocy wybrało 400 mieszkańców powiatu. Zakon Kawalerów Maltańskich organizuje transport darów dla potrzebujących społeczności w różnych krajach od wielu lat. Również dla Wielunia nie była to pierwsza tego typu pomoc. Wcześniej Zakon podarował 15 łóżek wspomagających rehabilitację, zasilając wypożyczalnię w tak ważny sprzęt.

Wypożyczalnia Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Wypożyczalnia prowadzona jest od 2013 roku. Powstała dzięki współpracy i inicjatywie partnerskiej gminy z Niemiec – Adelebsen, z którą Wieluń prowadzi od wielu lat ożywione kontakty. Wówczas Fundacja otrzymała 6 wózków inwalidzkich na potrzeby mieszkańców powiatu a dla dobrej organizacji ich wykorzystania powstał odpowiedni regulamin – mówi Andrzej Chowis, Prezes Zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.
Sama Fundacja działa także aktywnie na rzecz poszerzenia możliwości wypożyczalni na rzecz potrzebujących mieszkańców uzupełniając zasoby sprzętu. Między innymi przystąpiła do projektu „Centrum Usług Środowiskowych”, w ramach którego dokonane zostały kolejne zakupy łóżek oraz koncentratorów tlenu. Te ostatnie okazały się niezwykle cenne w czasie pandemii.

Sprzęt można wypożyczać bezpłatnie. Procedura oparta na przepisach regulowanych wymogami Unii Europejskiej. Wystarczy złożyć wniosek poparty zaświadczeniem od lekarza, który potwierdzi potrzebę użycia danego sprzętu dla konkretnej osoby.

Aby skorzystać z wypożyczalni należy wypełnić komplet dokumentów dostępnych na stronie: http://www.fundacja.wielun.pl oraz dostarczyć je do biura Fundacji (pl. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 205). Następnie sporządza się umowę oraz następuje odbiór sprzętu. Magazyn sprzętu mieści się przy ul. Piłsudskiego 6 w Wieluniu.